buurtpreventie

 

In April 2019 is de werkgroep buurtpreventie Elzent Noord van start gegaan. Inmiddels zijn er al 34 bewoners gecertificeerd om op informele wijze toezicht te houden in de wijk. Deze vrijwilligers lopen verspreid over de dag in koppels door de wijk.

Deze aanpak heeft op andere plekken al aantoonbaar geleid tot een daling in het aantal woninginbraken. Tijdens de ALV wordt steeds een oproep gedaan voor nog meer vrijwilligers.

Elzent Zuid gaat met de kennis van Noord ook de haalbaarheid bekijken om vervolgens volgens eenzelfde structuur de buurtpreventie op te tuigen.


Ben je bereid om actief mee te doen aan de buurtpreventie, stuur dan een mail naar
buurtpreventie.