energietransitie

 

Algemene informatie over de energietransitie in Eindhoven is te vinden op Eindhoven Duurzaam. Daar wordt periodiek nieuws gepubliceerd.

De commissie energietransitie van de wijkvereniging publiceert hieronder informatie die voor onze wijk relevant is.

Nul-Emissiezone Eindhoven Binnen De Ring

Op 16 september heeft de gemeenteraad van Eindhoven ingestemd met een voorstel voor de aanscherping van de mileuzone binnen de Ring. En dan meer specifiek met betrekking tot het ‘verschonen van gemotoriseerd verkeer’. Het streven is om van Eindhoven binnen de Ring in 2030 een nul-emissiezone te maken. Dit als eerste stap op weg naar een volledig emissieloze stad in 2050.

 

 

Tot op heden werd er alleen maar in het rode deel, ruwweg bezuiden het spoor, gehandhaafd. Per 1 januari 2021 wordt het handhavingsgebied uitgebreid naar het hele gebied binnen de ring, exclusief de Kade. In 2025 wordt ook de Kade aan de nul-emissiezone toegevoegd.

De gemeente verwacht van ondernemers en bewoners van het gebied binnen de ring medewerking door investering in schoner vervoer. Voor bewoners is het van belang dat per 1 januari 2025 het gebied binnen de ring niet meer toegankelijk is voor diesel personenauto’s met een emissieklasse lager dan 5. En dat er in 2022 een evaluatie plaatsvindt om onder andere te overwegen om ook aan andere voertuigen beperkende maatregelen op te leggen. Voor meer informatie, zie de vastlegging van het raadsbesluit.

 

Eindhoven Van Het Gas Af

Afgelopen jaar hebben Paul van Doornewaard, Floor van Nielen, Do van Rijn, Peter Dupuis en Joop Kleibeuker gedachten uitgewisseld over wat ons in Den Elzent te doen staat in het kader van het project "Van het gas af". Den Elzent staat in de Warmtevisie van de gemeente achteraan. Dat betekent dat er zeker de eerste 20 jaar vanuit de gemeente niet veel verwacht hoeft te worden. Bewoners van Den Elzent die daar niet op willen wachten, kunnen natuurlijk wel zelf al het nodige doen. De samenvatting van het onderzoek van de commissie bevat overwegingen en mogelijkheden.

Verder onderschrijft de commissie veel van wat er over dit onderwerp in Zondag met Lubach is gezegd.