alv

 

ALV - 2024

Op 26 juni wordt de ALV gehouden in het Parktheater. Reserveert u de datum alvast? Om 20u00 zullen we starten.
De agenda zal weldra hier te vinden zijn!

 

ALV - 2023

De ALV van 2023 werd gehouden op 13 juni. Net als voorgaande jaren in het Parktheater.
De Agenda en de -concept- notulen treft u hieronder aan, via het klikken op de links zijn deze na te lezen.

 

 

ALV - 2022

De ALV van 2022 werd gehouden op 4 oktober. Net als vorig jaar ging deze door in het Parktheater en werd gestart om 20u00.
De Agenda en nadere informatie treft u hieronder aan, via het klikken op de links zijn deze na te lezen.

 

 

ALV - 2021

De ALV van 2021 was op 14 september. Dan is hopelijk iedereen gevaccineerd en mag het Parktheater ook weer genoeg mensen ontvangen in hun zalen. Het bestuur heeft het "Elzent Protocol" geactualiseerd. Hierin is informatie te vinden over zaken zoals bijvoorbeeld buurtpreventie en de WhatsApp groepen Elzent Alert en Elzent Social

 

Notulen Vorige Vergaderingen

Hier vindt u de notulen van de laatste algemene ledenvergadering in PDF formaat.

Notulen ALV 14 september 2021

Notulen ALV 2 Juli 2019  (Bijlagen:Warmtetransitie en Herinrichting Alb. Thijmlaan)

Notulen ALV 6 Juni 2018