vereniging

 

Wijkvereniging Den Elzent is voor het eerst opgericht in 1945 met als doel "de onderlinge band van saamhorigheid tussen de Elzent-bewoners nauwer aan te halen, en bij voorkomende gelegenheden de belangen van Den Elzent te behartigen". Deze vereniging heeft slechts enige jaren bestaan.

 

De huidige vereniging "Den Elzent" is in 1988 opgericht. Toenmalige aanleiding was het groeiend bezwaar tegen het toenemend aantal kantoorpanden in Den Elzent. In de notariële akte van oprichting is als doel vermeld "het beschermen van het karakter van de wijk Den Elzent, het waar mogelijk verbeteren van het woon- en leefmilieu in Den Elzent en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

 

Dit houdt ondermeer in dat:

  • wij gezamenlijk er voor waken dat de buurt een woonbuurt blijft en niet onder druk van de binnenstad verder verzakelijkt
  • wij de verkeerssituatie in de wijk in de gaten houden
  • wij samen pogen de veiligheid in de buurt te bevorderen
  • ook de zorg voor onze buurt-/straatgenoot ons ter harte gaat, vooral waar het ouderen en alleenstaanden onder ons betreft

 

Via deze website houdt het bestuur geïntereseerden op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Deze wordt aangekondigd middels een uitnodiging die in de hele wijk wordt bezorgd en via deze website. De ALV wordt traditioneel gecombineerd met een borrel.