nieuws

 

Verkeersbesluit Elzent-Noord / De Bergen

De Gemeente Eindhoven presenteerde op 31 januari 2024 een aangepaste versie van het "Verkeersbesluit inzake straatexperiment Elzent Noord – De Bergen". Men heeft nog wat extra tijd nodig om over te schakelen op het uittesten van variant 2, die normaal gezien zou worden uitgerold per Januari 2024.

Lees meer »

ALV 2023

Dinsdag 13 juni a.s. om 20u00 zal de ALV van 2023 worden gehouden in het Parktheater. Bent u erbij? Via deze link kunt u de agenda inzien.

Lees meer »

ALV 2022 op 4 oktober!

Op 4 oktober zal de jaarlijkse ALV plaats vinden. Noteer de datum alvast in uw agenda's. De agenda en andere stukken ontvangt u spoedig. Om 20u00 zien we jullie graag bij het Parktheater.

Lees meer »

Enquete Verkeersplan Elzent Noord

Via email en deze website brengen we graag navolgende 'enquete' onder de aandacht. Download de brief hier en laat ons weten hoe u hierover denkt. Deadline is 26 juni 2022. Dank alvast!

Lees meer »

Verkeerswerkgroep - UPDATE

Hierbij een link naar de concept presentatie en het verslag van de verkeersdialoog die op 10 mei jl. is gehouden met de verkeerswerkgroep Den Elzent, Westtangent, de Bergen en de Gemeente Eindhoven . Wij hebben bij Wim Abels aangeven dat de reactie termijn  (31 mei) te kort dag is om de bewoners te consulteren.

Lees meer »

Voorjaarsborrel!!

In vervolg op onze kerstwens december 2021 zal anders dan voorgaande jaren voor de bewoners van de wijk Den Elzent geen Nieuwjaars- maar een Voorjaarsborrel plaats vinden. Een leuk moment om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe buurtbewoners. Daarnaast is er de mogelijkheid jeu de boules te spelen op de baan in het Stadswandelpark (achter Stadspaviljoen).

Lees meer »

Verkeerswerkgroep - verslag

Zoals u weet is er vanuit de Wijkvereniging een verkeerswerkgroep opgericht die de dialoog is aangegaan met de Gemeente. Inmiddels is er een rondgang door de wijk gedaan en al enkele besprekingen hoe we het verkeer, de snelheden en -stromen beter kunnen maken.

Lees meer »

Parkeerdialoog VONK*

Er zijn ondertussen 3 sessies geweest over het parkeren rond VONK. Naar aanleiding van het verslag van de derde parkeerdialoog zijn er vanuit Marloes Burgers (wijkvereniging Den Elzent), Michel Koonen (buurtvereniging Genneperzijde) en Erik van Loo (buurtvereniging Rapelenburg) een aantal vragen en opmerkingen gegeven.

Lees meer »

Ontwikkeling Genneper Parken

De ontwikkelingen en plannen voor de Genneper Parken hebben de aandacht van de pers getrokken. De informatie vanuit wijkvereniging Genneperzijde ondersteund door Den Elzent werd opgenomen in het ED van 24 september 2021.

Lees meer »

Inloopbijeenkomst Vonk

Op 8 november a.s. organiseert het Eindhoven Museum een inloopbijeenkomst om de plannen van Vonk toe te lichten. Zie voor meer informatie in bijgaande uitnodiging.

Lees meer »